• Phạm Văn Trai
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ trưởng
 • 0964108167
 • phamvantraib@gmail.com
 • Thuộc lĩnh vực GDTX
 • Đoàn Quang Thắng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Tổ phó
 • 0834234008
 • quangthangdaynghe@gmail.com
 • Thuộc lĩnh vực GDTX
 • Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0986570120
 • mhanh7819@gmail.com
 • Thuộc lĩnh vực GDTX
 • Đinh Thị Hồng Minh
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0975643539
 • hongminhdinh81@gmail.com
 • Thuộc lĩnh vực GDTX
 • Tạ Thiện Quang
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0702633875
 • tathienquang@gmail.com
 • Thuộc lĩnh vực GDTX
 • Đinh Công Triêng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0972736467
 • congtrieng@gmail.com
 • Thuộc lĩnh vực GDTX
 • Mai Văn Lượng
 • Tổ Chuyên Môn
 • Giáo viên
 • 0932538583
 • vanluong1985@gmail.com
 • Thuộc lĩnh vực GDNN