• Nguyễn Văn Minh
 • Chi Bộ Đảng
 • Bí thư
 • 0978203437
 • minh.dilang@gmail.com
 • Đinh Văn Thành
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó bí thư
 • 0917660234
 • dvthanh0273@gmail.com
 • Đoàn Quang Thắng
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên
 • 0834234008
 • quangthangdaynghe@gmail.com