• Mai Văn Lượng
  • BCH Công Đoàn
  • Phó chủ tịch công đoàn
  • 0932538583
  • vanluong1985@gmail.com